Siirry suoraan sisältöön

Luonasi Hoivapalvelut

Kiireettömät hoivapalvelut ikääntyvän ihmisen ja omaishoitajien arkeen. Hoivapalvelumme edistävät sujuvaa arkea, jotta ikäihminen voi asua turvallisesti ja onnellisesti kodissaan mahdollisimman pitkään. 

Kiireettömiä ja yksilöllisiä kohtaamisia

Luonasi hoivapalvelut ovat asiakkaan kotiin tuotuja monipuolisia palveluja, jotka sopivat ikääntyvän ihmisen erilaisiin elämänvaiheisiin ja tarpeisiin. Uskomme jokaisen ikäihmisen olevan tärkeä ja erityinen, minkä vuoksi haluamme tarjota kiireettömiä ja yksilöllisiä kohtaamisia. Tätä periaatetta noudatamme kaikessa toiminnassamme. 

Luonasi hoivapalvelut keskittyvät erityisesti näihin alueisiin:

 • Mahdollisimman pitkään jatkuvan, turvallisen ja omaehtoisen kotona asumisen edistämiseen.
 • Aktiivisen ja onnellisen ikääntymisen turvaamiseen. 
 • Ikäihmisen sujuvan arjen varmistamiseen.
 • Ikäihmisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn ylläpitoon ja kohenemiseen. 
 • Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja hyväksi koetun terveydentilan tukemiseen. 
 • Ikäihmisen yksinäisyyden kokemuksen ehkäisemiseen.
 • Ikäihmisen hyvän elämänlaadun tukemiseen.

Millaisia hoivapalveluita Luonasi tarjoaa?

Palvelumme painottuvat ikäihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukemiseen ja vahvistamiseen.

Palveluillamme on ennaltaehkäisevä rooli: lopullinen tavoite on turvata mahdollisimman pitkään jatkuva, virkeä, omatoiminen ja onnellinen omassa kodissa asuminen niin kauan kuin se on ikäihmisen tahdon mukaista.

Hoivapalvelumme sisältävät muun muassa:

 • Säännöllisen lääkehoidon varmistaminen ja tukeminen (mm. lääkkeiden nouto apteekista, lääkkeiden säännöllisestä ottamisesta huolehtiminen, anto annosjakelupussista)
 • Verenpaineen ja -sokerin mittaus ja seuranta
 • Hygieniaohjaus sekä suihkutus- ja saunotusapu
 • Säännöllisen ulkoilun varmistaminen, kotijumppa ja jumppaohjaus
 • Musiikin hyödyntäminen muistiterveyden ylläpitämiseksi ja tueksi (musiikkiterapiamenetelmien hyödyntäminen)
 • Aterioinnin varmistaminen, ravitsemusneuvonta
  ja painonseuranta
 • Erilaisissa arjen toiminnoissa tukeminen ja avustaminen
 • Sosiaalisen yhteydenpidon ja kanssakäymisen edistäminen
 • Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen sekä yleisvoinnin seuranta
 • Tiiviin ja sujuvan yhteistyön edistäminen asiakasta mahdollisesti muiden hoitavien tahojen kanssa
 
Tuemme ja vahvistamme ikäihmisen omatoimisuutta ja toimintakykyä, jotta itsenäinen kotona asuminen on mahdollista niin pitkään kuin se on ikäihmisen toiveiden mukaista. 

Onko sinulle myönnetty palveluseteli? Hoivapalvelumme ovat ostettavissa myös palvelusetelillä Vantaan alueella.

Miksi valita Luonasi hoivapalvelut?

Senioripalvelut LUONASI on vastuullisen vanhuspalvelun edelläkävijä, jonka palvelut tukevat ikäihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä. Palveluiden päämäärä on edistää mahdollisimman pitkään jatkuvaa, omaehtoista ja onnellista kotona asumista.

Muuttuvat elämäntilanteet voivat tuoda äkillisiäkin muutoksia monen ikääntyvän ihmisen elämään. Esimerkiksi mahdollisen sairauden aiheuttama kunnon heikkeneminen, puolison sairastuminen tai jopa menetys voivat yllättäen aiheuttaa suurta turvattomuutta ja yksinäisyyden kokemusta sekä kasvanutta arjen avun tarvetta. Senioripalvelut Luonasi tarjoaa luotettavan ja turvallisen tavan huolehtia ikäihmisen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja arjen sujuvuudesta.

Palvelumme poikkeavat perinteisistä kotiin tuotettavista hoivapalveluista siten, että Luonasi palvelut ovat aina kiireettömiä ja asiakkaalle yksilöllisesti räätälöityjä. Meillä on asiakkaalle aikaa, ja tämä näkyykin muun muassa siinä, että palvelukäyntiemme normaali minimikesto on pääsääntöisesti kaksi tuntia. Käynti voi asiakkaan tarpeiden mukaan olla myös pidempi.

Hoivapalvelumme ovat ikäihmisen apuna ja tukena silloin, kun pelkkä seuranpito tai asiointiapu eivät enää riitä turvaamaan mahdollisimman laadukasta ja hyvää ikäihmisen arkea.

Ketkä voivat ostaa Luonasi Hoivapalveluita?

Luonasi hoivapalveluita voi ostaa ikäihminen itse, minkä lisäksi on tavallista, että palveluita ikäihmiselle ostavat esimerkiksi kaukana asuvat tai ruuhkavuosia elävät omaiset, jotka eivät ehdi itse käydä tarpeeksi läheisensä luona.

Palveluitamme käyttävät myös omaishoitajat oman arkensa sujuvoittamiseksi ja jaksamisen tueksi. Yrityksille tarjoamme yhteistyömuotoina mm. henkilöstöetuja ja mahdollisuuden yrityskummina toimimiseen.   

Luonasi hoivapalvelut ovat saatavilla myös palvelusetelillä koko Vantaan alueella. 

Asuuko ikääntynyt omainen yksin tai kaukana sinusta?

Iäkäs hyvinvoiva nainen hymyilee kameralle

Oletko huolissasi yksin asuvan omaisen pärjäämisestä tai hyvinvoinnista? Me autamme, hoidamme ja huolehdimme.

Kolme sukupolvea kävelemässä syksyisessä puistossa

Edistämme perheenjäsenten ja ikäihmisen yhteydenpitoa perhepiirille sopivalla tavalla, sekä turvaamme mielenrauhaa. 

Nuori nainen auttaa vanhemman naisen ulos autosta

Tarjoamalla Luonasi hoivapalvelun omaisellesi ehkäiset läheisesi mahdollista yksinäisyyden tunnetta ja lisäät turvallisuuden kokemusta.

 

Merkityksellisellä lahjalla annat turvaa ja elämäniloa ikäihmiselle.
Ostava omainen voi hyödyntää kotitalousvähennyksen -60%
  

Tuemme ikäihmisen toimintakykyä

Luonasi hoivapalveluiden tarkoituksena on ikäihmisten terveyden ja toimintakyvyn ylläpito ja kehittäminen. Tuotamme palveluitamme monipuolisesti, jotta ikäihminen voi elää mahdollisimman hyvää ja virkeää elämää omassa kodissaan asuen.

Hoivapalveluiden lisäksi tarjoamme säännöllistä ja luotettavaa seuranpitoa ja virkistystä ikäihmisten arkeen. Tuotamme monipuolisia seura- ja kotipalveluita, jotta ikäihmisen arki sujuu mahdollisimman mutkattomasti ja turvallisesti omassa kodissa. 

Tuemme ikäihmisen toimintakykyä muun muassa ulkoilemalla yhdessä ja turvaamme sujuvan senioriarjen tarjoamalla kaiken tarvittavan asiointiavun, jota ikäihminen tarvitsee.

Luonasi tarjoaa lisäksi kotiutuspalveluja esim. sairaalasta kotiutumisen tueksi. Yrityksille tarjoamme yhteistyömuotoina mm. henkilöstöetuja ja mahdollisuuden yrityskummina toimimiseen. 

Luonasi Kotiutuspalvelut

Luonasi kotiutuspalvelut tukevat mahdollisimman turvallista ja onnistunutta kotiin tai hoivakotiin palaamista esimerkiksi sairaalajakson jälkeen.

Esimerkkejä kotiutuspalveluistamme:

 • Kuljetusapu (esim. nouto sairaalasta) 
 • Asiointiapu (mm. kauppa-asiat) 
 • Seuranpito ja tukena olo toipilasaikana
 • Yleisvoinnin ja toipumisen seuranta 
 • Ihonhoito/ haavanhoito, hygieniasta huolehtiminen, suihkutusapu
 • Aterioinnista huolehtiminen, ruoan laitto, ravitsemusohjeiden noudattamisen tukeminen
 • Lääkeasioista huolehtiminen, nouto apteekista, lääkkeenoton muistutus/ säännöllisyyden varmistaminen
 • Sairaalan/ hoitavan tahon suositteleman kuntoutustoiminnan tukeminen ja säännöllisen ulkoilun varmistaminen/ tukeminen voinnin salliessa 
 • Kotipalvelut; kodin yleisestä siisteydestä huolehtiminen ja kodin hoito, vaatehuolto
 • Yhteydenpidon edistäminen ja varmistaminen läheisten/ perhepiirin kesken   


HUOM! Maksuton tutustumiskäynti kannattaa tilata mahdollisimman ajoissa, jotta
 voimme yhdessä suunnitella onnistuneen arkeen palaamisen esim. sairaalajakson jälkeen. 

Luonasi Omaishoitajapalvelut

Luonasi palvelut antavat omaa aikaa ja arjen apua omaishoitajille.

Helpotamme omaishoitajien arkea antamalla heille aikaa omasta hyvinvoinnistaan huolehtimiseen. Tulemme sinulle rakkaan ikäihmisen seuraksi ja turvaksi, jotta omaishoitajana saat omaa aikaa esimerkiksi harrastustoimintaan, asioiden hoitamiseen tai ystävien tapaamiseen.

Esimerkkejä palveluistamme:

 • Omaishoitajan vapaa-aika: me huolehdimme omaisestasi ja olemme hänen luonaan silloin kun sinulla tarvetta vapaa-aikaan 
 • Arjen kotiapu: kodin ylläpito ja järjestely, vaatehuolto, ruoan laitto 
 • Asiointi-, apteekki- ja kauppa-apu, kuljetusapu
 • Monipuoliset seura-, hoiva- ja kotipalvelut

 

Onko sinulle myönnetty palveluseteli? Omaishoitajapalvelu on ostettavissa myös palvelusetelillä Vantaan alueella (Omaishoitajan vapaapäivä kotiin -palveluseteli).

Senioripalvelut Luonasi hoivapalvelut ovat kotitalousvähennyskelpoisia (-60%)

Luonasi Senioripalvelut ovat kotitalousvähennyskelpoisia.* Autamme tarvittaessa asiakkaitamme täysimääräisen kotitalousvähennyksen hyödyntämisessä. Tiesithän, että voit hyödyntää kotitalousvähennyksen myös ennakkoon, kun sinulla on säännöllinen palvelusopimus tai muuten tiedät, kuinka paljon tulet maksamaan kotitalousvähennykseen oikeuttavia töitä.

Kotitalousvähennyksen avulla voit tarjota myös arvokasta apua vanhemmillesi tai isovanhemmillesi, koska voit vähentää verotuksessasi vanhempiesi ja isovanhempiesi kotona teettämäsi työn. Voit siis tilata omaisellesi Luonasi palveluita ja vähentää työt omassa verotuksessasi. Myös eläkkeellä oleva henkilö voi itse hyödyntää kotitalousvähennystä; vähennyksen voi tehdä eläketulojen verotuksessa samalla tavalla kuin ansiotuloista.

Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä vuonna 2023 on 3 500 euroa vuodessa. Vähennykseen liittyy vuotuinen 100 euron omavastuuosuus.  

Puolisoille vähennys myönnetään siten, kun he ovat sitä pyytäneet. Jos 3 500 euron raja ei ylity, vähennys kannattaa pyytää vain toiselle puolisolle. Näin omavastuu tulee vähennetyksi vain kertaalleen. Jos vähennykseksi vaadittu määrä ylittää maksimin, viranomainen vähentää vähentämättä jääneen määrän toisen puolison veroista automaattisesti. Puolisot voivat saada yhteensä 7 000 euron vähennykset.

Kotitalousvähennyksen saa muun muassa tavanomaisesta kotitalous-, hoiva- tai hoitotyöstä, jotka tehdään henkilön, hänen puolisonsa tai edesmenneen puolisonsa vanhempien, iso-, otto- tai kasvattivanhempien tai näiden suoraan ylenevässä polvessa olevien sukulaisten tai edellä mainittujen henkilöiden puolisoiden käyttämässä asunnossa tai vapaa-ajanasunnossa. Asuntoon katsotaan kuuluvaksi myös piha-alue ja sillä sijaitsevat asumista palvelevat talousrakennukset. 

Kotitalousvähennystä ei voi tehdä, jos samaan työhön saa mm. omaishoidon tukea tai yksityisen hoidon tukea. Myös myönnetty palveluseteli estää kotitalousvähennyksen käyttämisen.

*lakipalveluita lukuunottamatta

Elämää ikä kaikki! Hyvinvointi kuuluu kaikille ikään tai elämänvaiheeseen katsomatta.

Ota meihin yhteyttä, niin keskustellaan yhdessä palvelutarpeistanne ja -toiveistanne.

Luotettava kumppani -logo

Kysy meiltä lisää, tilaa palveluita tai varaa maksuton tutustumiskäynti.

Olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

  Helsinki - Espoo - Vantaa - Kauniainen - Kirkkonummi - Lohja - Inkoo - Hyvinkää - Järvenpää - Mäntsälä - Nurmijärvi - Pornainen - Tuusula